General information

Company type
IT Product
Company industry
N/A
Company size
1000+ employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday

Company overview

Our key skills

Our Key Skills

Why you'll love working here

 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
 • Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến
+2

Location

Ha Noi

Tòa nhà MB, số 18 Lê Văn Lương, Cau Giay, Ha Noi

18 job openings

SUPER HOT
Posted 2 days ago

CV Kiến trúc An toàn thông tin (Security Architecture)

At office
Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
 • Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến
Posted 13 days ago

Senior AI Engineer ( Data Scientist/ Python)-Khối CNTT

At office
Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
 • Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến
Posted 13 days ago

Solution Architect - Khối CNTT

At office
Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
 • Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến
Posted 16 days ago

Kỹ sư Phát triển Corebanking T24 (Java/Agile)

At office
Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
 • Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến
Posted 16 days ago

Backend Developer (Java/Spring/Oracle) - All Level

At office
Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
 • Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến
Posted 16 days ago

Fullstack Developer (Java/ ReactJS/SQL) - All Level

At office
Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
 • Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến
Page views: 130,477