Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review EUDA now
Filter by

1 Employee Reviews

Nhân viên mới đều được cấp iMac

Recommend
April 2019

What I liked

Môi trường làm việc khá thoải mái, thân thiện. Nhân viên mới được cấp iMac. Là một công ty product nên có nhiều cơ hội để nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới vào dự án.
Lương OT từ 150% trở lên. Nhưng chưa từng bắt nhân viên phải OT.