CEL Reviews

Binh Thanh, Ho Chi Minh
Product
1-50
France
Monday - Friday
No OT
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review CEL now
Write review

2 Employee Reviews

Nơi bạn có thể học về kinh doanh nhiều hơn bất cứ công ty công nghệ nào.

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
November 2019

What I liked

Đây là một công ty consultant về mảng supply chain. Do đó khi làm việc ở đây bạn sẽ được học rất nhiều kiến thức về supply chain, đặc biệt là làm sao dùng dữ liệu để phân tích công việc kinh doanh sao cho hiệu quả.

Các chuyên gia ở đây có kiến thức rất chuyên sâu về mảng supply chain do đó việc học càng hiệu quả. Bản thân môi trường của công ty cũng khuyến khích bạn học hỏi.

Bạn còn được tập trung phát triển kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng bảo vệ quan điểm của mình và diễn thuyết trước đám đông, hoặc sếp lớn. Đây những kỹ năng tối quan trọng để làm consultant, cũng như trong những công việc khác.

CEL là một công ty nhỏ nhưng đang có tham vọng phát triển công nghệ để thay đổi ngành supply chain. Nhân tài địa phương, tiến bước toàn cầu. Có thể nói như vậy. Do đó khi tham gia công ty bạn có cơ hội tham gia vào một hành trình để thách thức những điều không thể. Rất thách thức (stress) nhưng cũng thú vị.
- Ở một vài cấp bậc không có trả tiền cho OT, nhưng công ty đang làm việc chăm chỉ để giảm thời gian OT cho nhân viên xuống mức thấp nhất.

CEL Consulting giúp bạn phát triển

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
September 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Let your voice be heard.

Review CEL now
Write review