Applicate IT A/S Reviews

Ba Dinh, Ha Noi
Product
1-50
Denmark
Monday - Friday
No OT
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Applicate IT A/S now
Write review

1 Employee Review

Môi trường làm việc đa dạng nhiều challenge

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
December 2021

What I liked

Bạn có thể được trải nghiệm nhiều công nghệ khác nhau vì cty làm cho nhiều loại dự án.
OK. Công ty hỗ trợ chính sách nghỉ bù vào ngày phép và pay money (khi thực sự quan trọng).

Let your voice be heard.

Review Applicate IT A/S now
Write review