25 việc làm vuejs tại Hồ Chí Minh

Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
1 ngày trước
 • Attractive salary package
 • Chance to build awesome products
 • Become super-star together
Ho Chi Minh
 • Attractive salary package
 • Chance to build awesome products
 • Become super-star together
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Funny, diverse, and dynamic POCer Community
 • Contribute to an exciting and fast-moving industry
 • SaaS & Data is the future of Pharma & Healthcare
Ho Chi Minh
 • Funny, diverse, and dynamic POCer Community
 • Contribute to an exciting and fast-moving industry
 • SaaS & Data is the future of Pharma & Healthcare
.NET VueJS MVC
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Salary is ~$2,000
 • Review salaries every 6 months
 • Macbook for all staff
Ho Chi Minh
 • Salary is ~$2,000
 • Review salaries every 6 months
 • Macbook for all staff
VueJS UI-UX Agile
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
13 ngày trước
Ho Chi Minh
Da Nang
15 ngày trước
 • Remote work with Attractive salary up to $1800
 • Review salary 2 times/year
 • Full 13th-month salary + project bonus
Ho Chi Minh
 • Remote work with Attractive salary up to $1800
 • Review salary 2 times/year
 • Full 13th-month salary + project bonus
Ho Chi Minh
19 ngày trước
 • Đội ngũ trẻ, có thế mạnh về phát triển kỹ thuật.
 • Môi trường làm việc hòa đồng, năng động và sáng tạ
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.
Ho Chi Minh
 • Đội ngũ trẻ, có thế mạnh về phát triển kỹ thuật.
 • Môi trường làm việc hòa đồng, năng động và sáng tạ
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.
Ho Chi Minh
19 ngày trước
Ho Chi Minh
Others
27 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
10 giờ trước