Thông tin chung

Mô hình công ty
Thuê ngoài
Quy mô công ty
1000+ nhân viên
Quốc gia
United States
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Inspired Leadership Team and Talented Colleagues
  • Attractive Salary and Benefits
  • Remote work available and flexible working time
+1

Địa điểm

Hồ Chí Minh

02 Tan Vien, ward 2, Tan Binh, Ho Chi Minh
02 Tan Vien, ward 2, Tan Binh, Ho Chi Minh
02 Tan Vien, ward 2, Tan Binh, Ho Chi Minh

Đà Nẵng

2/9 Street, Hai Chau, Da Nang

Hà Nội

174 Thai Ha, Dong Da, Ha Noi
Số lượt xem trang: 267,797