15 việc làm senior c# developer tại Việt Nam

 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance - No OT - Aon Premium Heathcare
Ha Noi
 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance - No OT - Aon Premium Heathcare
Hot
Ha Noi
4 ngày trước
 • Competitive Package (Annual Bonus, Profit Sharing)
 • English Working Environment, Mental & Healthcare
 • Free in-house gym & game room, Pet-friendly space
Ha Noi
Da Nang
 • Competitive Package (Annual Bonus, Profit Sharing)
 • English Working Environment, Mental & Healthcare
 • Free in-house gym & game room, Pet-friendly space
Unity Games C#
4 ngày trước
Hot
Ha Noi
Da Nang
4 ngày trước
 • Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
 • Thưởng BSC, thưởng doanh số quý/năm
 • Chế độ đãi ngộ đặc biệt
Ho Chi Minh
 • Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
 • Thưởng BSC, thưởng doanh số quý/năm
 • Chế độ đãi ngộ đặc biệt
.NET JavaScript C#
9 ngày trước
Ho Chi Minh
9 ngày trước
 • Fun, flexible and professional working environment
 • Global career growth opportunities
 • Attractive salary, bonus and annual salary review
Ho Chi Minh
 • Fun, flexible and professional working environment
 • Global career growth opportunities
 • Attractive salary, bonus and annual salary review
.NET ASP.NET C#
18 ngày trước
Ho Chi Minh
18 ngày trước
 • Lương hấp dẫn, lương T13, tiền thưởng cống hiến
 • Chương trình đào tạo độc quyền và hỗ trợ học tập
 • Bảo hiểm cao cấp, khám sức khỏe định kỳ
Ho Chi Minh
 • Lương hấp dẫn, lương T13, tiền thưởng cống hiến
 • Chương trình đào tạo độc quyền và hỗ trợ học tập
 • Bảo hiểm cao cấp, khám sức khỏe định kỳ
ASP.NET SQL C#
34 ngày trước
Ho Chi Minh
34 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
36 ngày trước
 • Work full time remotely
 • 13th month & Performance Bonus
 • Private Health Insurance
Ho Chi Minh
 • Work full time remotely
 • 13th month & Performance Bonus
 • Private Health Insurance
.NET ReactJS C#
42 ngày trước
Ho Chi Minh
42 ngày trước