88 việc làm manager tại Việt Nam cho bạn

IT Security Operations (SecOps) Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

IT Project Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

IT Business Operations Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Technical Service Manager

Ho Chi Minh
 • Competitive Remuneration
 • Annual Bonus and 13th Salary
 • 18 days of annual leave

QA Manager

Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh
 • 1 month salary bonus/probation
 • Performance bonus & Tet Bonus
 • Great & int'l work environment

Software Project Manager

Ho Chi Minh

IT Manager - Up to 40M

Ha Noi
 • Lương Up to 40M
 • Thời gian làm việc linh động
 • Training trong & ngoài nước

Dev Team Manager (Cloud, 1M users)

Ho Chi Minh
 • Good salary, MacBook Pro
 • Large scale analytic platform
 • Fully auto CI/CD, 4 datacenter

Project Manager

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support
Nhận các việc làm Manager qua email

PROJECT MANAGER (Up to $3000)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Thưởng KPI > 4 tháng lương.
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
 • Tài trợ chi phí học tập.

Product Manager

Ha Noi

Product Manager (Public Cloud)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

Product Manager (ZaloPay)

Ho Chi Minh
Ha Noi

PROJECT MANAGER (Mobile and Web app)

Ho Chi Minh

Project Manager in Information Security

Ha Noi

Java Project Manager

Ho Chi Minh

.NET Tech Manager (Up to $2000)

Ha Noi

Project Manager (English), from $1,500

Ho Chi Minh

Project Manager (Games)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent