115 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

20 C# .NET JavaScript Devs - Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

20 Mid to Sr .NET Dev (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company

.NET Developers (C#, WPF)

Ha Noi
 • Attractive salary package.
 • Swiss owned company.
 • Fintech product development.

5 .NET Developers (C#, SQL) Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • International environment
 • NET Salary – Sign-on Bonus
 • 20 days Leave

8 Developer Java/C#/C++ (sign on bonus)

Ha Noi
 • Thưởng 1 tháng lương
 • Onsite Nhật dài hạn, ngắn hạn
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

[HCM] 02 C# Developer ($1000 – $1500)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Training from Japanese experts
 • Chance to become fullstack

Sr Back-end Dev (C#, SQL, NoSQL)

Ho Chi Minh

Application Software Dev (C++, C#, .NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

C# Developer (ASP.NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi

10 .NET Developer (ASP.NET, C#, VB.NET)

Ho Chi Minh

Lập trình viên C#/ C++/ SQL

Ha Noi

03 Developers (C#, ASP.NET, .NET)

Ha Noi

10 .NET Developers (C#/ ASP.NET/ VB.NET)

Ha Noi

Jr .NET Developer (ASP.NET, C#) ~1500$

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi

12 .NET Devs (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Sr Automation Engineer (C#/QA QC) ~$1800

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.