184 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

05 Software Developers (Java, C#, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Nghỉ phép 18 ngày/năm
 • Xét lương 1 lần/năm
 • Đào tạo kiến thức chuyên môn

Lead/Senior .Net Engineer (C#, ASP.NET)

Da Nang

Unity Game Dev (C#) - Up to $2000 Net

Ha Noi

Ứng dụng Quy trình Nghiệp vụ (Java, C#)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior/Expert .Net Engineer (ASP.NET/C#)

Ha Noi
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing,
 • Work with the brightest minds

03 .NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi

06 Junior .NET (C#, MVC)

Ha Noi
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Teambuilding 2 lần/ năm
 • Thường dự án, cuối năm hâp dẫn

Triển khai phần mềm (.NET/ C#/ SQL)

Ha Noi

05 Winform Developers (C#, .NET, SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Great team, Big bonus
 • Attractive income
 • Friendly,pleasant environment

Senior Game Server Engineer (C#, AWS)

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

.NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Ho Chi Minh

.NET C# Developer (Professional-Senior)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Full-stack Developer (.NET, C#, Angular)

Da Nang

Backend Developer (.NET, C#, English)

Ho Chi Minh

Senior Full-Stack Dev (NodeJS, .NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing,
 • Work with the brightest minds

5 .NET Developers (C#, SQL) Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • International environment
 • NET Salary - Year-end Bonus
 • 20 days Leave

.NET (C#) Developer | Sign-On Bonus

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, Database)

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.Net Developer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia