142 việc làm C# tại Việt Nam cho bạn

C# Developer Full Stack (.NET/SQL)

Ho Chi Minh

05 Developers (PHP, .NET, C#)

Ha Noi

.NET(C#) FullStack Developers

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • Global/Friendly Environment

05 Software Deployments (.NET, C#,)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi

C#/C++ Developer

Ho Chi Minh

05 Winform Developers (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội thăng tiến rõ ràng
 • Môi trường trẻ, sáng tạo
 • Lương cạnh tranh

ASP.NET developers (C#, .NET) #161706

Ho Chi Minh
 • Attractive package
 • English-speaking environment
 • Friendly,open work environment

Automation Test Developer (Java/C#)

Ho Chi Minh

Automated Test Developer (Java or C#)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

Developers (JavaScript, HTML5, C#)

Ha Noi

Front End Developer (C#/CSS/MVC)

Ho Chi Minh

Senior C# Developer

Ha Noi

C# Developer - Up to 900USD

Ho Chi Minh

Development Engineer (SQL Server, C#)

Ho Chi Minh

10 Senior .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (C#, SQL)

Ha Noi

15 Developers (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi

03 Team Leaders (C#, .NET)

Ha Noi

Software Development Engineer (Java, C#)

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Receive more than 15m salary
 • Many group activities

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – TO BE NO. 1 IT SOFTWARE PROVIDER IN ASIA

Ho Chi Minh