157 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Senior .NET Software Engineer (C#, MVC)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Mobile Apps Team Leader (C#, Xamarin)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

5 .NET Developers (C#, SQL) Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • International environment
 • NET Salary – Sign-on Bonus
 • 20 days Leave

.NET Developer (C#, SQL) 1 year exp.

Ho Chi Minh

C# developer (.Net, MySQL)

Ho Chi Minh

Web C# Developer (.NET) ~$2000

Da Nang
 • 13th Bonus/Performance Bonus
 • Private Health Insurance
 • Technical/Lunch Allowance

Senior .NET Software Engineer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Junior .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Junior/Senior .NET Developers (C#, MVVM)

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

.NET Developer (C#, ASP.NET - 2 years)

Ho Chi Minh
 • 13th & 14th month Bonus
 • AUD1,000 Sign-on Bonus
 • 30 paid leave days per year

Senior Automation QC (C#)

Ho Chi Minh
 • 13th & 14th Month Salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

.NET C#, ASP.Net Developer - Up to $1300

Ho Chi Minh

.NET developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Others

Sr Automation Engineer (QA/QC, C#)

Ho Chi Minh
 • Join a fast growing company
 • Open and honest team culture
 • Gaming & blockchain projects

20 C# Developers (.NET/NETCORE, MySQL)

Ho Chi Minh

Software Engineer (C#, .NET, JavaScript)

Ho Chi Minh

3 .NET Engineer (C#/ ASP.NET/ CSS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Exciting and diverse team
 • Leading edge technology

5 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.