157 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Web Developer (ReactJS, .NET, C#)

Ho Chi Minh

5 Unity Games Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • Flexible working time
 • Fun & exciting digital startup

04 ASP.NET Developers (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh

Junior/Senior .NET Dev (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Sáng tạo, phát huy đc bản thân
 • Chế độ đãi ngộ xứng đáng
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

20 .NET Software Engineers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Senior Backend Developer (C#, SQL .NET)

Ho Chi Minh

Senior Fullstack Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Xamarin.Android Developer (C#)

Ho Chi Minh

20 Application Developer (Java,.Net, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

05 C#/.NET Developer (ASP.NET/ MVC)

Ha Noi
 • Mức thu nhập hấp dẫn
 • Cơ hội học hỏi và thăng tiến
 • Chế độ phúc lợi tốt

10 .Net Devs - All level (ASP.NET/C#)

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • 13th Bonus/Performance Bonus

05 Back-end Developers (Java, PHP, C#)

Ha Noi

Senior Unity 3D Dev (Mobile Apps, C#)

Others
 • Fun & exciting digital startup
 • Great path for personal growth
 • Work with latest technology

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Web Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Software Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Team Lead - 2 month Tet Bonus - C#

Ho Chi Minh
 • Many challenging projects
 • International team environment
 • Great benefits and salaries

Manual QC Engineer (C#, Agile, Tester)

Ho Chi Minh
 • AU$2,000 Sign-on Bonus
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

.NET Developer (C#, MVC)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

AnyMind Group Headline Photo
AnyMind Group Ho Chi Minh

A Technology company with mission to empower professionals and industries to achieve better growth.