WHITE PIXEL

Tan Binh, Ho Chi Minh
Dịch vụ
1-50
Singapore
Thứ 2 - Thứ 6
Viết đánh giá

Giới thiệu công ty WHITE PIXEL

White Pixel is a Singapore-headquartered IT solutions provider with an development arm in Vietnam

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

  • 1 Remote work and flexible working time
  • 2 14 days annual leave & 13th month bonus
  • 3 Social Insurance & strictly no overtime culture
Our happy users using our app during a training session
Discovering new power features of "Link Up"
Company cohesion day


  • Dedicated laptop for each hire
  • Compulsory insurance according to Vietnam Labor Law
  • Competitive salary (inclusive 13th month bonus)
  • Salary review annually
  • 40 hours working week (from 9 AM – 6PM, Mon to Fri)
  • 14 days annual leave, free parking
  • Quarterly team bonding outing with beer, good food and drinks

Địa Điểm

Hồ Chí Minh
10 Phan Dinh Giot
Tan Binh
Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 3,711

Tổng Quát

4.3

Khuyến khích làm việc tại đây

Lương thưởng & phúc lợi
4.3
Đào tạo & học hỏi
3.0
Sự quan tâm đến nhân viên
4.3
Văn hoá công ty
4.0
Văn phòng làm việc
3.7

Review "Chất"


Viết đánh giá