Review công ty VinHMS

Ho Chi Minh, Ha Noi
Sản phẩm
51-150
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review VinHMS ngay
Viết đánh giá

1 Review

Sếp tốt, đồng nghiệp vui vẻ

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Bảy 2022

Điều tôi thích

Văn phòng rộng rãi, đồng nghiệp có kiến thức và có kinh nghiệm.
Ngày làm OT sẽ được quy thành ngày nghỉ bù trong năm.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review VinHMS ngay
Viết đánh giá