Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
301-500 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

Hà Nội

22 Hang Voi, Hoan Kiem, Ha Noi
Hiện tại VAMC | VIETNAM ASSET MANAGEMENT COMPANY không có vị trí nào đang tuyển dụng.