Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1000+ nhân viên
Quốc gia
United Kingdom
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hồ Chí Minh

156 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, Dist.7, District 7, Ho Chi Minh
Số lượt xem trang: 1,714