Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
151-300 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Đà Nẵng

02 Quang Trung, Da Nang
Hiện tại Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác