Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Địa điểm

Hồ Chí Minh

22 Nguyễn Thị Diệu, District 3, Ho Chi Minh
312 Nguyễn Thượng Hiền, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Số lượt xem trang: 1,216