4.2
Khuyến khích làm việc tại đây

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Quantic ngay
Tìm kiếm

6 Reviews

Mọi thứ ở đây rất "bình thường"

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2019

Điều tôi thích

Ông giữ xem ok, nói nhiều và rất nhiều! C.ty đối xử với nhân viên rất tốt. Project thì bình thường lúc có ko cái nào, lúc thì ào ào.
Vì mọi thứ đều rất bình thường nên không cần phải bàn!

Sếp tốt, môi trường thân thiện

Khuyến khích
Tháng Bảy 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Sếp tốt, giờ làm linh hoạt.

Khuyến khích
Tháng Một 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường thân thiện sếp tốt

Khuyến khích
Tháng Năm 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Sếp tốt, đồng nghiệp vui vẻ

Khuyến khích
Tháng Ba 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Sếp tôn trọng và tin tưởng nhân viên

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.