Punch Entertainment Headline Photo

Punch Entertainment (Vietnam)

Punch Entertainment (Vietnam) is a subsidiary of EVOLABLE ASIA, one of the largest Japanese IT

Companies in South-East Asia.

We are seeking talented individuals who will contribute to our company growth, and who will join

our core mission of building the top global entertainment service for a better world, bringing

timeless pleasure to everyone.

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Punch Entertainment Tuyển Dụng

Mobile Apps Developer (iOS/Android)

Ha Noi

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

  • Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần
  • Địa điểm làm việc: Tầng 14, tháp C, tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Lương thưởng: Cạnh tranh
  • Các chế độ khác: Đóng BH theo quy định của Nhà nước, trợ cấp ăn trưa, đánh giá hiệu quả làm việc và xét nâng lương 2 lần/năm, tham gia Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, làm việc với các thiết bị hiện đại, tham gia du lịch hàng năm, các câu lạc bộ thể dục thể thao....
  • Working time: 5 days per week
  • Work location: 14th Level, Tower C, Central Point building, 219 Trung Kinh, Cau Giay, Hanoi
  • Salary and bonus: Competitive
  • Other benefits: Participate insurance under the Law of Vietnam, lunch allowance, performance review and salary review twice per year, participate in health care insurance program, furnished with most advanced working equipment, participate in annual Company trip, sport clubs…

Địa Điểm

Level 14 th , Tower C, Central Point building, 219 Trung Kinh, Cau Giay, Ha Noi
Level 14 th , Tower C, Central Point building, 219 Trung Kinh

Tổng lượt truy cập: 4,276

Đánh Giá

4.0
Khuyến khích làm việc tại đây

Đánh Giá Nổi Bật