Đánh giá chung

2.9

42 đánh giá
5
5%
4
17%
3
50%
2
24%
1
4%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
2.9

Đánh giá chi tiết

5
2%
4
29%
3
36%
2
26%
1
7%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
2.7

Đánh giá chi tiết

5
2%
4
17%
3
43%
2
29%
1
9%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
2.7

Đánh giá chi tiết

5
5%
4
14%
3
45%
2
19%
1
17%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
2.8

Đánh giá chi tiết

5
2%
4
17%
3
48%
2
24%
1
9%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
3.5

Đánh giá chi tiết

5
12%
4
36%
3
40%
2
12%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
2%
4
29%
3
36%
2
26%
1
7%

Đánh giá chi tiết

5
2%
4
17%
3
43%
2
29%
1
9%

Đánh giá chi tiết

5
5%
4
14%
3
45%
2
19%
1
17%

Đánh giá chi tiết

5
2%
4
17%
3
48%
2
24%
1
9%

Đánh giá chi tiết

5
12%
4
36%
3
40%
2
12%
1
0%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

42 đánh giá

Tháng Sáu 2024

Công ty đáng để gắn bó lâu dài

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích:

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request.
There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical
Overtime regime pays reasonable prices for employees

Tháng Tư 2022

Môi trường ổn

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Sáu 2021

Môi trường tốt, ổn định để rèn luyện chuyên môn

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tư 2021

Chế độ không tốt

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  1

 • Văn hoá công ty

  1

 • Văn phòng làm việc

  4

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Ba 2021

Mọi người hòa đồng, sếp tâm lý

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Một 2021

NTTdata hcm nát

1

 • Lương thưởng & phúc lợi

  1

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  1

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  4

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Một 2021

công ty ổn định

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười 2020

NTT Data HCM rất tệ

1

 • Lương thưởng & phúc lợi

  1

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  1

 • Văn hoá công ty

  1

 • Văn phòng làm việc

  3

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tám 2020

Chế độ tốt

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  4

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Một 2020

Sếp tốt.. môi trường thân thiện

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hiện tại NTT Data Vietnam không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 31,063