CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) chuyên sản xuất các loại sơn cao cấp, bột trét tường và hóa chất xử lý bề mặt.

Địa Điểm

Bien Hoa 2 Industrial Zone, Bùi Văn Hòa, Biên Hòa, Others
Bien Hoa 2 Industrial Zone, Bùi Văn Hòa, Biên Hòa, Others

Tổng lượt truy cập: 197

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Nippon Paint Vietnam ngay