Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
51-150 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

Hà Nội

Tòa San Nam, Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi
Hiện tại Mi Mi INFORMATICS JSC không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 776