3.8 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 3.3
Đào tạo & học hỏi 3.3
Sự quan tâm đến nhân viên 3.5
Văn hoá công ty 3.0
Văn phòng làm việc 4.0

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review METRIXA ngay
Tìm kiếm

4 Reviews

Công ty tốt, làm việc thoải mái

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

giờ giấc thoải mái, mọi người gắn kết với nhau vui vẻ
Không phải OT. Chỉ phải OT khi dealine mà chưa xong việc

Bình thường

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

môi trường làm việc tốt

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty tạm ổn

Khuyến khích
Tháng Năm 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.