3.2 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 2.8
Đào tạo & học hỏi 3.2
Sự quan tâm đến nhân viên 2.8
Văn hoá công ty 3.0
Văn phòng làm việc 3.6

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review LOGIVAN ngay
Tìm kiếm

5 Reviews

Great company to develop your career, specially data and marketing fields!

Khuyến khích
Tháng Tám 2020

Điều tôi thích

- Comfortable, well-equipped and modern work space.
- Friendly and helpful colleagues.
- Work pressure reasonable enough to keep you stay ahead.
- Absolutely best fit for a tech/business-driven mind and developing your career from whatever levels.
OT is rarely available and is not taken excessively.

Môi trường năng động, lương trung bình

Khuyến khích
Tháng Bảy 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Team trẻ và nhiệt huyết

Khuyến khích
Tháng Năm 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Lương ổn nhưng công ty khá độc tài

Không khuyến khích
Tháng Ba 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Văn phòng đẹp

Không khuyến khích
Tháng Mười 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.