Review công ty Javac Technology Software Company, Ltd

Tan Binh, Ho Chi Minh
Dịch vụ
1-50
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Javac Technology Software Company, Ltd ngay
Viết đánh giá

2 Reviews

Nơi làm việc lý tưởng cho ae Dev trẻ

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tám 2018

Điều tôi thích

Môi trường thân thiện, giờ làm việc tự do, trang phục thoải mái
Không OT, Nếu có OT thì vẫn có tiền hỗ trợ tiền OT

Really awesome company

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tám 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Javac Technology Software Company, Ltd ngay
Viết đánh giá