Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hồ Chí Minh

64 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Tan Phu, Ho Chi Minh

1 việc làm đang tuyển dụng

Số lượt xem trang: 64