Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Mở Và Dịch Vụ FDS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN MỞ VÀ DỊCH VỤ FDS

FOSS Development and Services Joint Stock Company

Cung cấp dịch vụ trên nền tảng dữ liệu và hạ tầng viễn thông cho người dân và doanh nghiệp

Đại lý cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT của các đơn vị khác cho khách hàng tổ chức và cá nhân

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Địa Điểm

2 Tôn Thất Thuyết, Cau Giay, Ha Noi
2 Tôn Thất Thuyết, Cau Giay, Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 2162

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá FDS ngay