DSGLOBAL VINA

Nam Tu Liem, Ha Noi
Dịch vụ
151-300
South Korea
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Giới thiệu công ty DSGLOBAL VINA

We will grow into a company which connects people's lives of data and suggests happiness

DS Global connects the past and present of your life, discovers the future through products and service which helps people to connect in the changing smart world. That is the reason why we, DS Global, exist.

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

  • 1 Competitive salary
  • 2 International working environment
  • 3 Opportunities for career path promotion
  • Lương hấp dẫn, cạnh tranh;
  • Được đào tạo bởi chuyên gia nước ngoài;
  • Đào tạo, công tác tại Hàn Quốc;
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp;
  • Môi trường làm việc quốc tế;

Địa Điểm

Hà Nội
CEO Tower
Nam Tu Liem
Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 830

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá DSGLOBAL VINA ngay
Viết đánh giá