Đánh giá chung

3.0

5 đánh giá
5
0%
4
0%
3
100%
2
0%
1
0%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
3.2

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
20%
3
80%
2
0%
1
0%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
3.4

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
40%
3
60%
2
0%
1
0%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
1.8

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
0%
3
20%
2
40%
1
40%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
2.4

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
0%
3
40%
2
60%
1
0%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
2.2

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
0%
3
20%
2
80%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
20%
3
80%
2
0%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
40%
3
60%
2
0%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
0%
3
20%
2
40%
1
40%

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
0%
3
40%
2
60%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
0%
3
20%
2
80%
1
0%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

5 đánh giá

Tháng Bảy 2017

Không bằng các công ty khác

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  2

Khuyến khích

Điều tôi thích:

Lương tốt, đồng nghiệp thân thiện , nhiều chương trình training để người mới có thể học hỏi

Tháng Bảy 2017

working and working

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  1

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  2

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Tám 2016

Friendly mates and good training

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười 2018

Tinh thần team work tốt

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  1

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Bảy 2017

Cũng được

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hiện tại D-TAG Viet Nam không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 3,413