Công ty TNHH Asean Fan

Ho Chi Minh

Sản phẩm

Thứ 2 - Thứ 6

Hoạt động vào hai mảng chính xuất bản Game, Phần mềm và quảng cáo (phát hành tạp chí)

ASEAN FAN được thành lập tại Viêt Nam vào tháng 02 năm 2015, tập trung hoạt động vào hai mảng chính xuất bản Game, Phần mềm và quảng cáo. Hợp tác với các khách hàng đến từ Nhật - Hàn, có kinh nghiệm trong việc sản xuất Game và phát hành tạp chí, ASEAN FAN đang từng bước tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, phát triển cộng đồng.

Công ty đang tìm kiếm đội ngũ ứng viên trẻ, năng động, đột phá và thật sự nhiệt huyết để có thể cùng nhau tạo lập nên nền móng vững chắc nhất. Với thực lực, tiềm năng và tiêu chí trên, ASEAN FAN hoàn toàn tự tin sẽ là một môi trường cội rễ để tất cả các năng lực xanh được phát triển trong ánh nắng sáng tạo và thành công.

Đây là đường link hoạt động Team Building của Cty

https://www.youtube.com/watch?v=MAi1mQDvkcE

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

Địa Điểm

32 D5, Binh Thanh, Ho Chi Minh
32 D5, Binh Thanh, Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 2499

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Công ty TNHH Asean Fan ngay