Công ty TNHH Asean Fan Headline Photo

Hoạt động vào hai mảng chính xuất bản Game, Phần mềm và quảng cáo (phát hành tạp chí)

Hiện tại công ty chúng tôi đang kinh doanh - phát triển riêng 3D network Game , phát triển Application cho Smartphone/ Web và thực hiện 3D graphic cho nhiều dạng game trên Unity/ PS4/ Network game.

Ngoài ra do đặc thù công ty chúng tôi còn thực hiện rất nhiều service chẳng hạn như planning, Dev, QA trong công ty, nên các bạn có thể tiếp xúc với rất nhiều thành viên có năng lực, nhiệm vụ khác nhau.

Từ ngay bây giờ chúng tôi luôn suy nghĩ về việc tạo dựng thêm nhiều công việc kinh doanh mới.
Chúng tôi mong muốn chiêu mộ những thành viên sẽ hiệp lực cùng chúng tôi trong các dự án tương lai, cùng nhau phấn đấu trưởng thành.

◇Lĩnh vực thực hiện
・VR App
・Unity Game
・Network Game của công ty(MILU)
・Service mới Web
・Application về giáo dục.

◇Web Site URL
http://aseanfan.com/

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Công ty TNHH Asean Fan Tuyển Dụng

Web Designer (UI-UX, Illustrator, CS5)

Ho Chi Minh

Mobile Apps Developers (Android/iOS)

Ho Chi Minh

Unity Games Developer (Engine Unity, C#)

Ho Chi Minh

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

Địa Điểm

32 D5, Binh Thanh, Ho Chi Minh
32 D5, Binh Thanh, Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 7204

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Công ty TNHH Asean Fan ngay