3.8 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 3.6
Đào tạo & học hỏi 3.1
Sự quan tâm đến nhân viên 3.6
Văn hoá công ty 3.9
Văn phòng làm việc 3.7

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Codix ngay
Tìm kiếm

14 Reviews

Đồng nghiệp dễ thương, môi trường làm việc thân thiện

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2018

Điều tôi thích

Mọi người rất hòa đồng vui vẻ, sếp dễ thương, văn phòng thoải mái

Môi trường tốt

Khuyến khích
Tháng Tám 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Stable and trustworthy work environment

Khuyến khích
Tháng Một 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công việc nhẹ nhàng, môi trường thân thiện

Không khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái

Khuyến khích
Tháng Mười 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công việc ổn định, chính sách rõ ràng, học tập được nhiều thứ

Khuyến khích
Tháng Mười 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường thân thiện và ổn định

Khuyến khích
Tháng Tám 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Ổn cho người muốn ổn định

Khuyến khích
Tháng Hai 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc tốt cho các Developers

Khuyến khích
Tháng Mười 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Good Environment, but need to think carefully for long term career

Khuyến khích
Tháng Mười 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường tốt cho những developer vừa ra trường hoặc 2-3 năm kinh nghiệm

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Can work with big clients

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

A nice company to work for

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Không có nhiều cơ hội phát triển

Không khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.