Cinqsmile Headline Photo

CinQsmile

- Giới thiệu về công ty:

* Là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật. Công ty mẹ nằm ở Tokyo.
* Công ty hoạt động trong lĩnh vực lập trình máy tính.

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

Địa Điểm

Nguyễn Bỉnh Khiêm, District 1, Ho Chi Minh
Nguyễn Bỉnh Khiêm, District 1, Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 1789

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Cinqsmile ngay