Cinqsmile

Ho Chi Minh

Dịch vụ

Thứ 2 - Thứ 6

Không có OT

CinQsmile

- Giới thiệu về công ty:

* Là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật. Công ty mẹ nằm ở Tokyo.
* Công ty hoạt động trong lĩnh vực lập trình máy tính.

Địa Điểm

Nguyễn Bỉnh Khiêm, District 1, Ho Chi Minh
Nguyễn Bỉnh Khiêm, District 1, Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 354

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Cinqsmile ngay