Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hà Nội

Toong Coworking Space, 4th Floor, N01-T4 Building, Diplomatic Corp. Township, Bac Tu Liem, Ha Noi
Số lượt xem trang: 443