Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
China
Thời gian làm việc

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hà Nội

54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi
Hiện tại Agricultural Bank of China - HaNoi Branch không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 6 giờ trước

Senior Golang Developer (Backend, AWS, MySQL)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • No.1 Construction Tech company in Japan
  • Hybrid working with focus on Engineering team work
  • Highly competitive salary and benefits
NEW FOR YOU
Đăng 6 giờ trước

Senior & Principal Ruby on Rails Developer(AWS/Backend)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • No.1 Construction Tech company in Japan
  • Hybrid working with focus on Engineering team work
  • Exciting Opportunities with Rails Committers
NEW FOR YOU
Đăng 11 giờ trước

Senior Java Developer

Làm từ xa
Ho Chi Minh
  • Very attractive remuneration package
  • 18 leave days
  • Travel to Europe
NEW FOR YOU
Đăng 11 giờ trước

Manual Tester (QA QC)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh