Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hồ Chí Minh

117 Nguyen Dinh Chinh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Hiện tại AgrHub không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 1,348