Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
501-1000 nhân viên
Quốc gia
Canada
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Our Key Skills

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Cybersecurity company, Zero-trust architectures
  • Unlimited Paid Time Off + Hybrid Working Model
  • 13th salary + Bonus twice (02) a year
Absolute Engineering Innovation Summit
+3

Địa điểm

Hồ Chí Minh

38 Huynh Lan Khanh, Tan Binh, Ho Chi Minh
Số lượt xem trang: 89,458