32 database jobs in Ha Noi

Database Administrator (Oracle)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

Data Analyst (SQL, Python, Database)

Ha Noi
 • Market top salary
 • Explosive growth in fintech
 • Flat org., great colleagues

Software Engineer (Java, Database)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

DevOps (System Admin, MySQL, Database)

Ha Noi
 • Attractive salary + benefits
 • Free lunch
 • Flexible working from home

Technical Leader (Java, DataBase)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động