30 database jobs in Ha Noi for you

Database Administrator (MySQL, Oracle)

Ha Noi

02 Database Administrators (Oracle, SQL)

Ha Noi

03 Database Administrator (Oracle, SQL)

Ha Noi

Data Engineer (Database, Oracle)

Ha Noi

System Engineer (Database, Java)

Ha Noi

Database Administrator (Linux) Above 20M

Ha Noi

Database Administrator (MySQL, Oracle)

Ha Noi

Giải pháp & tích hợp (Database, Linux)

Ha Noi

Developer (JavaScript, CSS, Database)

Ha Noi

3 Tester (QA/ QC, Database) - Upto $1300

Ha Noi
Get new Database jobs by email

System Admin ( Database )

Ha Noi

Database Engineer (SQL, MySQL, Oracle)

Ha Noi

AI-Python Engineer-Upto $40k/year

Ha Noi
Others

Kỹ sư triển khai hệ thống

Ha Noi
  • Thưởng từ 3 đến 6 tháng lương
  • Du lịch hàng năm với gia đình
  • 13 tháng lương tiêu chuẩn

Kỹ sư giải pháp hệ thống

Ha Noi
  • Thưởng từ 3 đến 6 tháng lương
  • Du lịch hàng năm với gia đình
  • 13 tháng lương tiêu chuẩn

Business Analyst

Ha Noi

Sr. IT Project Manager (Datawarehouse)

Ha Noi

System Engineer (DevOps)

Ha Noi

Backend Developer - $1500

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

CVVH hệ thống máy chủ & lưu chữ (Linux)

Ha Noi

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.