26 database jobs in Ha Noi for you

03 Database Administrator (Oracle)

Ha Noi

Back-end Dev (Python, OOP, Database)

Ha Noi

02 Senior BA (SQL, Database) Up to $1500

Ha Noi
 • Mức thu nhập hấp dẫn
 • Cơ hội học hỏi và thăng tiến
 • Chế độ phúc lợi tốt

Business Analyst ( Database, Tester)

Ha Noi

2 Database Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi
 • Sản phẩm sáng tạo vì cộng đồng
 • Review 2 lần/năm, thưởng dự án
 • Hỗ trợ phát triển ý tưởng mới

Research & Business Analyst (Database)

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến lên quản lý
 • Môi trường làm việc năng động

System Engineer (Linux, Database)

Ha Noi

CVCC Quản trị Cơ sở dữ liệu ( Database)

Ha Noi

Senior Database Developer

Ho Chi Minh
Ha Noi

Business Analyst (ERP, Database)

Ha Noi
Get new Database jobs by email

Data Analyst - Up to $1200

Ha Noi

SQL Server Dev (DBA) ($1200-$2200)

Ha Noi

Database Manager (MySQL,MSSQL), AWS

Ha Noi

Java developer - Up to $ 1500

Ha Noi
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường thân thiện

IT Project leader (Power BI)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Azure DWH Architechture

Ho Chi Minh
Ha Noi

Devops/Chuyên gia Công nghệ & Giải pháp

Ha Noi

Cloud Architect Engineer - AWS, Azure

Ha Noi

02 Data Analytics Engineer - Python

Ha Noi

Chief Information Security Officer(CISO)

Ha Noi

Company Spotlight

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so