133 database jobs in Vietnam

System Admin (Linux, Database)

Ha Noi
 • Thời gian làm việc thoải mái
 • Nhiều cơ hội phát triển
 • Xét tăng lương 6 tháng / lần

Senior Fullstack (Java/.NET/Database)

Ha Noi
 • Môi trường sáng tạo và cởi mở
 • Lãnh đạo hòa đồng, thiên thiện
 • 5 ngày/tuần, có phòng game

Senior Consultant (SQL/Oracle/Database)

Ho Chi Minh
 • Extra Health care
 • Training course
 • International environment

Database Administrator (Oracle; SQL)

Ha Noi
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Lương khởi điểm,thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội làm việc tại NHẬT

Data Engineers (Java, Database, SQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive packages & bonus
 • One of the top Fintech Company
 • Monday-Friday (5 working days)

Database Developer

Ho Chi Minh
 • International Environment
 • Attractive (Net) salary
 • Onsite Opportunities

Junior AWS (Database, SQL)

Ho Chi Minh
 • Thu nhập cực hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện
 • Rất nhiều phúc lợi tốt