Pasona Tech Việt Nam Reviews

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
Japan
Monday - Friday
No OT
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Pasona Tech Việt Nam now
Write review

2 Employee Reviews

Đồng nghiệp tốt, nhân sự chuyên nghiệp

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

Nói về đồng nghiệp thì trên cả tuyệt vời. Mình làm ở đây gần 2 năm, được các anh chị, các bạn đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều.
Bộ phận nhân sự rất chuyên nghiệp, thủ tục hồ sơ rõ ràng gọn lẹ
Lương trả đúng ngày.
Công đoàn có quà, tiền cho nhân viên vào các ngày lễ.
Nếu có việc bận thì xin nghỉ vài ngày cũng dễ chứ không bị làm khó.
Nếu hỏi có quay lại Pasona không thì mình khẳng định là có. Mình tính nhảy vài chỗ học thêm kinh nghiệm, rồi vài năm nữa nếu có cơ hội vẫn muốn về làm cho pasona.
OT được trả tiền. Nhưng mà rất hiếm khi OT.
Nói chung là công việc ít khi OT lắm

Đồng nghiệp thân thiện

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
June 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Let your voice be heard.

Review Pasona Tech Việt Nam now
Write review