Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Meiko Việt Nam now
Filter by

1 Employee Review

Nhà máy gần trung tâm thành phố

Recommend
March 2018

What I liked

Quy trình chặt chẽ, phúc lợi cơ bản, hợp với người thích ổn định