Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review MB Ageas Life now
Filter by

1 Employee Reviews

Công ty mới, năng động, trẻ trung

Recommend
July 2019

What I liked

Nhiều hoạt động, phòng trào giúp các thành viên trong công ty gắn kết với nhau tốt hơn
Ít khi phải OT. Có hỗ trợ tiền OT cho nhân viên làm thêm giờ