Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long Reviews

Dong Da, Ha Noi
Product
1-50
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long now
Write review

1 Employee Review

Môi trường làm việc tốt

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
February 2023

What I liked

Văn phòng ổn, bãi đậu xe bình thường.
không cần OT nhiều, làm việc tốt