Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Code Engine Studio now
Write a review

1 Employee Review

Môi trường rất tốt

Recommend
April 2018

What I liked

Môi trường thoải mái, thân thiện.
Giờ giấc tự do (trong khuôn khổ).
Có PS4 với nhiều game.
Có nhiều expat làm việc cùng nên có thể rèn luyện tiếng Anh tốt cũng như tiếp thu văn hóa phương Tây.
Có hoạt động tình nguyện hàng tháng, snack time ăn uống mỗi thứ 6 hàng tuần.
Có đội ngũ mentor quan tâm đến nhân viên.
Có chế độ phúc lợi rất tốt.