Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Aspire now
Write a review

1 Employee Review

Sếp tốt, benefit không tệ

Recommend
July 2019

What I liked

Công ty có cấp macbook pro cho nhân viên, tuy nhiên không phải macbook đời mới nhất.
Các Dev Lead rất quan tâm đến member của team mình và chỉ bảo rất chi tiết.
Hầu như không phải OT nhiều chỉ trừ khi có một số task đột xuất.