Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Anam Electronics Vietnam now
Filter by

1 Employee Review

Sếp tốt, văn phòng rộng rãi

Recommend
December 2018

What I liked

Xếp tốt, thân thiện với nhân viên, văn phòng hiện đại rộng rãi
OT trả lương rất tốt, được nghỉ bù, thời gian hơi gò bó