Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review ADURO LABS VN now
Write a review

1 Employee Review

CTO leadership tốt

Recommend
May 2021

What I liked

Văn phòng rộng rãi, phúc lợi tốt. Không limit ngày nghỉ phép, wfh.
Đôi khi có OT do dự án gấp nhưng không phải thường xuyên.