20 việc làm software architect tại Việt Nam cho bạn

Software Architect (Cloud, Azure/ AWS)

Ho Chi Minh

Software Architect (PHP/Java/.NET)

Ha Noi

Java/.NET Technical Architect

Ho Chi Minh

Kiến trúc sư Giải pháp (Hệ thống lõi)

Ha Noi

.NET Technical Architect

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Security Architect (InfoSec)

Ho Chi Minh

Java Technical Architect (microservices)

Ho Chi Minh

[DaNang] Technical Architect (~$5000)

Da Nang
  • 13th Bonus/Performance Bonus
  • Private Health Insurance
  • Technical/Lunch Allowance

Dynamics AX Technical Consultants ~$2000

Ho Chi Minh

Tech Lead/Sr. Developer C# .Net Upto $3K

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Software Architect qua email

Kiến trúc sư Giải pháp (Hệ thống Lõi)

Ho Chi Minh
Ha Noi

System Engineer (Onsite Singapore, $3K)

Ho Chi Minh
Others

Senior Technical/ Solution Architect

Ho Chi Minh
Da Nang

.NET Technical Lead (From 40 Mil - net)

Ho Chi Minh

02 SA Java onsite long-term Singapore

Ha Noi
Others

Senior Project Manager

Ho Chi Minh
Da Nang

Software Technical Writer (English)

Ha Noi

Solution Architect (Wear OS)

Ho Chi Minh

Cloud Architect

Ho Chi Minh

PROJECT MANAGER (Up to $3000)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản