31 việc làm software architect tại Việt Nam cho bạn

C++ Developer (OOP, Software Architect)

Ho Chi Minh

Solution Architect (Java, JavaScript)

Ha Noi

Tester

Ho Chi Minh

Senior Security Architect (InfoSec)

Ho Chi Minh

Technical Architect (iOS, Swift, NodeJS)

Ho Chi Minh

Java Technical Architect (microservices)

Ho Chi Minh

IT Enterprise Architect

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất

[HCM] 02 PQA Engineer (Up to $1500)

Ho Chi Minh

.NET Developer (.NET Core, MSSQL, API)

Ha Noi

System Architect (Java, JavaScript)

Ho Chi Minh
  • 13th month salary
  • Private insurance (Generali)
  • Year End Bonus

eCommerce Developer (Magento, Headless)

Ho Chi Minh

Technical Manager

Ho Chi Minh

Project Manager, IT Department (GCB6)

Ho Chi Minh

Back-end Dev (Python, Django, Architect)

Ha Noi

IT Bridge Engineer (BrSE/PM/Japanese)

Ho Chi Minh

.Net Technical Architect - onsite US

Ho Chi Minh
Ha Noi

Java Fullstack Team Leader - Up to $2500

Ha Noi
  • Top market salary
  • Flexible working environment
  • Telecommunication technologies

Project Technical Lead (1800$ - 2500$)

Ha Noi

C.viên cao cấp/chính Kiến trúc hệ thống

Ha Noi

Staff/Senior Software Dev Engineer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.