147 việc làm qa qc tại Việt Nam

Sr Manual Software Tester (Agile, QA QC)

Ha Noi
 • Competitive Salary Package
 • Sponsored Training
 • Bao Viet Premium Healthcare
Tester Agile QA QC
9 giờ trước

QA/QC (Tester)

Ho Chi Minh
 • Competitive Salary
 • Flexible Working Time/Location
 • Many Days Off (Full Salary)
QA QC Agile Tester
1 ngày trước

Junior Manual Tester (QA QC/English)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

QA Engineer (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh
 • Flexible working hours
 • Private health care
 • 100% salary on probationary
QA QC Linux Tester
2 ngày trước

QA QC /Tester (Manual/Auto) -Up to $2500

Ho Chi Minh
 • Salary from $1000 to $2500
 • High salary and bonus
 • Macbook Pro or 27 inches iMac

Quality Assurance (QA QC)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo
QA QC Agile Tester
4 ngày trước

Automation QC (QA QC, Tester, Selenium)

Ho Chi Minh
 • Fast growing Proptech company
 • Attractive salary and benefits
 • Yearly Performance bonus
Java Tester QA QC
4 ngày trước

Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • 15 days leave/year
 • Monthly profit sharing program
Tester QA QC
5 ngày trước