126 việc làm qa qc tại Việt Nam cho bạn

URGENT - Tester (QA QC)

Ha Noi
  • Lương, thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội thăng tiên lên quản lý
  • Môi trường làm việc năng động

Software tester (QA, QC)

Ho Chi Minh

QA Lead (QA QC/Tester, English)

Ho Chi Minh

QA QC Engineer (Tester, English)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • Work in global environment
  • Chance to learn new technology

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Test Analyst/Business Analyst (QA QC)

Ho Chi Minh

Senior Test Engineer (Tester/ QA QC)

Ha Noi

Gấp - 05 QA QC Developer ( Tester)

Ha Noi

QA QC Engineer (Manual Tester, Database)

Ho Chi Minh

05 QA QC Developer ( Tester)

Ha Noi
Nhận các việc làm QA QC qua email

Senior Tester (QA QC)_TA022

Ha Noi

Quality Assurance Engineer (QA QC)

Ha Noi
Others

03 Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester PM & Tester (QA QC)

Ha Noi

03 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

3 Testers (QA QC, Database) (4m - 2y)

Ho Chi Minh

Manual Tester / QA QC

Ho Chi Minh

Automation Tester (C#, QA QC)

Ho Chi Minh

[Jr/ Mid/ Ser] QA QC Developers

Ha Noi

05 Tester (QA QC)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle