130 việc làm qa qc tại Việt Nam cho bạn

Junior/Senior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
  • Different and pioneering
  • Project of international scale
  • Bonus under the project

Senior QA/QC Automation Test Engineer

Ho Chi Minh

02 Automation Tester (JavaScript, QA QC)

Ha Noi
  • Môi trường CÔNG BẰNG MINH BẠCH
  • Điều chỉnh lương 2 lần/năm
  • Cơ hội phát triển & thăng tiến

Jr./Lead Manual/Automation QA QC/Tester

Ho Chi Minh

Senior QA QC Engineer

Ho Chi Minh

4 Software Testers (QA QC)

Ho Chi Minh

Software QA QC/ Tester

Ho Chi Minh

Senior QC Engineer (QA QC/ Tester)

Ho Chi Minh

Senior QA QC Engineers (Tester, English)

Ho Chi Minh

02 Business Analyst (QA QC)

Ha Noi
Nhận các việc làm QA QC qua email

Business Analyst (QA QC/ English)

Ha Noi

Tester (QA QC, MySQL)

Ho Chi Minh
  • Build world class product(s)
  • Cutting edge software team
  • Learn to be a leader

3 Mid QA/QC (High salary, Good benefit)

Ho Chi Minh

QA QC Tester (Mobile/Web)

Ho Chi Minh

QA Engineer (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

QA Manager (QA QC, Tester, Agile)

Ho Chi Minh

Junior/ Senior Tester (QA/ QC)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Quality Consultant (QA QC) - $600+

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

GrapeCity Headline Photo
GrapeCity Ha Noi

Japanese international enterprise software developer specializing in Microsoft technologies