7 việc làm Kỹ sư cầu nối tại Việt Nam cho bạn

Bridge Engineer (Java, .NET) Up to $1900

Ha Noi

05 Kỹ Sư Cầu Nối (Bridge Engineer)

Ha Noi

10 Bridge Engineers (PHP, Java, .NET)

Ha Noi

03 Bridge Engineers - Lương khủng

Ha Noi
  • Lương không giới hạn
  • Nghỉ theo lịch VN & Nhật
  • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí
Nhận các việc làm Kỹ sư cầu nối qua email

10 Bridge Engineers - Up to 2000$

Da Nang

05 Project Managers (Level N2) – $2200

Ha Noi

Japanese Speaking Project Leader/ BrSE

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi