11 việc làm ky su cau noi tại Việt Nam cho bạn

Bridge Engineer (BrSE) - Kỹ Sư Cầu Nối

Ho Chi Minh

Bridge Engineer (BSE, Java)

Ho Chi Minh
  • Japanese Product Startup
  • Chance to become Leader
  • Chance to working in Japan

Bridge Engineer (BrSE) - Up to $2500

Da Nang
Ho Chi Minh

Junior Bridge Software Engineer - BSE

Ho Chi Minh

02 Bridge Engineer N3+ (Up to $2000)

Da Nang

Bridge Engineer (BrSE/ Japanese)

Ho Chi Minh

Bridge Software Engineer (N3+)

Ho Chi Minh
  • Onsite in Japan
  • Japanese incentive
  • English incentive

Bridge Engineer (BrSE, Project Manager)

Ho Chi Minh

Bridge Engineer (Project Manager, PHP)

Ho Chi Minh

Bridge System Engineer in Viet Nam

Ha Noi

BrSE (C#/C++)- tiếng Nhật N3

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.