31 việc làm business analyst tại Hà Nội

Product Associate (Business Analyst)

Ha Noi
 • Excellent working environment
 • Annual performance-based bonus
 • Premium healthcare for staff

Business Analyst - up to $1300

Ha Noi
 • Lương thưởng, phúc lợi tốt
 • Môi trường làm việc thoải mái
 • Đánh giá tăng lương 1 lần/năm

10 Tester (Business Analyst/QA QC)~$1200

Ha Noi
 • Phỏng vấn online trong dịch
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng

Business Analyst (Agile, English)

Ha Noi
 • Thưởng KPI, dự án
 • Review lương 2 lần/ năm, no OT
 • Teambuilding hàng tháng, năm

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật