Danapha xây dựng một hệ thống khép kín, chất lượng và hoàn thiện để phục vụ cho con người.

Qua hơn 50 năm phấn đấu bền bỉ, Lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên đã đưa Danapha trở thành một trong những Công ty Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay Danapha đã sẵn sàng vững bước trên con đường hội nhập quốc tế.

Danapha có một nguồn nhân lực dồi dào với trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp. Đó là kết quả của chính sách thu hút và phát triển nhân tài mà Danapha luôn đặt lên hàng đầu.

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

  • 1 You are a product nut like us
  • 2 You want to build product your friends will use
  • 3 Great hours! 8:30 - 5pm M-F and no overtime

Địa Điểm

253 Dũng Sĩ, Thanh Khe, Da Nang
253 Dũng Sĩ, Thanh Khe, Da Nang

Tổng lượt truy cập: 1193

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Dược Danapha ngay